VEERKRACHTIG DORP

Het inwonersaantal van Hulshout, Westmeerbeek en Houtvenne is  de afgelopen jaren sterk toegenomen. Tegelijk is het aantal voorzieningen (openbaar vervoer, horeca, kruidenierszaken, …) afgenomen. Deze veranderingen hebben hun impact. Met het traject ‘Veerkrachtige Dorpen’ willen wij graag - samen met onze bewoners - werken aan de veerkracht van Hulshout. Op 16 april ging – na een algemene oproep deel te nemen - in zaal Vloeikens het eerste startmoment “Veerkrachtige Dorpen” door.

 

‘Een veerkrachtig dorp is niet alleen een plek waar wordt gewoond, wegaan er ook werken en naar school, we doen er boodschappen, gaan er sporten of ontspannen, we groeien er op en worden er oud, we ontmoeten vrienden en buren, we wandelen of fietsen er doorheen’,zegt burgemeester Geert Daems.       

‘Onze verschillende deeldorpen krijgen echter te maken met allerlei veranderingen. Deze evolutie heeft een enorme sociale, ruimtelijke en economische impact. Denk maar aan de toegenomen automobiliteit en het verdwijnen van voorzieningen zoals: kruideniers-, bakkers- en horecazaken.’ Deze veranderingen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee, maar ook nieuwe kansen. Om tegemoet te komen aan deze veranderingen moeten dorpen echter werken aan hun veerkracht, zodat oplossingen kunnen gezocht worden voor de verschillende uitdagingen en zodat nieuwe kansen kunnen worden benut. ‘Daarom besloten we om in te stappen in het project “Veerkrachtige Dorpen”, een initiatief van de provincie.’
Een eerste stap was de analyse van onze drie deeldorpen in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, op basis van beschikbaar cijfermateriaal en beleidsdocumenten, maar ook op basis van interviews met sleutelfiguren.  Dit leverde heel wat info op en er kwam naar boven dat de veerkracht toch nog sterk kan worden verbeterd.
‘Samen met het projectteam werd besloten een dorpsraad op te richten in elk van onze drie deeldorpen, die te stimuleren en te ondersteunen.  Op die manier kunnen dorpsbrede initiatieven opgezet worden en kan de betrokkenheid van alle inwoners bij die aspecten van het beleid waar dorpen belang bij hebben, worden aangemoedigd. Tijdens het startmoment werd nagedacht over hoe we van deeldorp Hulshout een veerkrachtiger dorp kunnen maken en hoe we kunnen omgaan met de verschillende veranderingen waarmee Hulshout te maken krijgt. Het is de  bedoeling om in de toekomst dit project ook naar onze deeldorpen Westmeerbeek en Houtvenne uit te breiden.’

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.